Plod i san o njemu

Blog za paranje duše i narodno prosvjećivanje

04.04.2010.

Svaki brod ima svoj sprud

Oholi brod


Večeras sam htio pisati stihove
Nikako da nađem one prave
Mnogo je misli, mnogo je glasova
Jedan od njih tvoj je
Negdje u daljini jeca
 
Brod tvoj oholi
 Onaj kojim si osvajala tuđe živote
Nasukan je sada na tužan sprud
Zajedno tonete u veliko plavetnilo
Smrtonosno, mirno i lijepo
Tako nalik tvojim očima
U njihovim dubinama sve je moje nestalo
I razum i stid i nada da će biti bolje

Dok čekaš što će doći
Piši stihove na ostacima jedara
Neka svjedoče da sve nije bilo tmina
Stihovima veži pokidana jedra i otplovi dalje
 Piši kao što ja u pjesmama
Pokidane komade života
 Bezuspješno uvezujem strofama
U stihovima koji nikako da budu oni pravi
K.B.